Welkom op de webstek van de Vlaamse draag(doek)consulenten.

Wie zijn we?
De Vlaamse Vereniging voor Draagconsulenten is een beroepsvereniging voor geschoolde draag(doek)consulenten. Een draagconsulent helpt en leert je je kindje veilig en comfortabel dragen.

Wat doen we?
De term draagconsulent is niet beschermd. Iedereen kan zichzelf draagconsulent noemen. We vinden het belangrijk dat er een plek is waar ouders, professionals en andere geïnteresseerden een consulente kunnen vinden die degelijk opgeleid is. Al onze aangesloten consulenten zijn geschoold en bieden professionele en kwalitatieve dienstverlening en advies.